Kanunlarda eksiklik olduğu için yoğun bir şekilde imar ve mülkiyet sorunu yaşanmaktadır

Dönem: 26 Yasama Yılı: 3 Tarih: 3.4.2018 Birleşim: 80

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

İki konuda Sayın Şentürk'ün açıklamalarına ilave yapmak istiyorum: Birincisi, Pendik Çınardere'de 1987 yılında o mevki konut alanı ilan edilmişken 2011 planıyla orası günübirlik tesis alanına dönüştürülmüş durumda. Yani "Kamu hizmet alanında kaldığı için o vatandaşlar bir başka yere taşınıyor." gerekçesi doğru değil. Günübirlik tesis alanı, 1987 yılında orası konut alanı ilan edilebilmişse demek ki orası tekrar konut alanı ilan edilebilir, böyle bir plan yapılabilir ve vatandaşlarımız bir başka yere taşınmadan, bulundukları yerlerde, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde tapu sahibi olabilirler.

4706 sayılı Kanun'la ilgili Aralık 2017'de çıkan 7061 sayılı Kanun'la bir tarih düzeltmesi yapıldı, 30 Mart 2014 tarihinden önce yapılmış olan yapılar 4706 sayılı Kanun kapsamına alınmış oldu. Daha evvel bu tarih 31/12/2000'di. Bu iyi bir gelişme ancak 4706 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin son fıkrasında yer alan "19 Temmuz 2003" tarihi orada durduğu sürece "30 Mart 2014" tarihi eksik kalmış olacaktır. Yani 2000 yılından 2014 yılına kadar yapılmış olan yapılara belediyeler bir bedel tahakkuk ettirmek suretiyle o yapının muhdesât bedelini vatandaşlardan istemektedirler. Bu şekilde sorun İstanbul'da çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Örneğin Sancaktepe'nin Veysel Karani Mahallesi'nde, çıkan kanuna rağmen, tarih düzeltmesine rağmen vatandaşlarımızdan bu muhdesât bedeli, bina inşaat bedeli talep edilmeye devam edilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Hamzaçebi.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Son cümlem.

4706 sayılı Kanun'un beşinci maddesinin son fıkrasındaki "19/7/2003" tarihinin de Aralık 2017'de kabul edilen 7061 sayılı Kanun'da olduğu gibi "30 Mart 2014" olarak değiştirilmesi vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunu çözmeye yeterli olacaktır.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.