Büyük Şair Cemal Süreya’yı 29’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle, şükranla anıyorum

Konu: 9 Ocak Cemal Süreya'yı Ölümünün 29'uncu Yıl Dönümünde Rahmetle, Şükranla Andığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı: 2
Birleşim: 43
Tarih: 09/01/2019
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bugün büyük şair Cemal Süreya'nın 29'uncu ölüm yıl dönümü. 9 Ocak 1990 tarihinde aramızdan ayrılmıştı Cemal Süreya. Cenaze törenini dün gibi hatırlıyorum, Şişli Osman Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılınmıştı, ben de iştirak etmiştim. Sonra kendisini Haliç'e nazır Kulaksız Mezarlığı'nda defnetmiştik. Kendisine bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, rahmetle kendisini anıyorum. Defnedildiği mezarlık, Kulaksız Mezarlığı onun henüz İstanbul'daki, Boğaz'daki köprülerin olmadığı dönemde "diyalektik köprüler" diye sözünü ettiği Galata'daki köprülere nazır bir mezarlıktır. Diyalektik köprüler, lirik minareler o hepsini, o manzarayı gören bir mezarlıktı.
İkinci Yeni'nin çok büyük bir şairidir. Kendisini tanıma fırsatını elde etmiş, o onuru yaşamıştım. "Şiir Anayasa'ya aykırıdır." diyerek şairin ve kendisinin şiir anlayışını çok özlü bir şekilde, şiirsel bir şekilde ifade etmiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edin Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şiirlerinin ana teması aşk, hüzün, bitmeyen yolculuklardır. Onun yolculukları sadece Anadolu coğrafyasındaki yolculuklar değil, bu coğrafyada yolculuk yaparken aynı zamanda kendi içindeki yolculuklardı. Bunu bütün şiirlerinde hemen hemen görürüz. "Üvercinka"da "Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız." derken hem coğrafi bir yolculuğu hem de kendi iç dünyasındaki bir yolculuğu ifade eder. Aynı duyguları onun "Göçebe" şiirinde görürüz. "Göçebe" başlı başına ismiyle zaten bir yoluculuğu, yolculukları anlatan bir şiirdir: "Belki de bir günler bunun için Aydın'da bulunduğumu, / Zaten nedense hep bir şehirden bir şehre yolcu olduğumu, / İşte eflatun kakalı çocuklar olduğunu Kütahya'da, / Ankara'da dokunak Yozgat'ta becerik olduğunu..." diyerek Anadolu coğrafyasını kendi hüznünün anlatımına eşlik olarak orada yerleştirir. Kars olsun, diğer Anadolu şehirleri olsun, İstanbul'un semtleri olsun ama bütün bunlar onun aşkını, duygularını, hüznünü ifade etmenin birer aracı olarak kullanılır.
Bu değerli şairi bu vesileyle bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.